Closures v C#

Často opomíjenou, o to zajímavější a užitečnější, vlastností jazyka C# je podpora closures. A co že to vlastně closure (uzávěr) je? Wikipedie říká, že je to first-class function s volnými proměnnými, které jsou vázány k lexikálnímu prostředí. A co že to…

Importováno: 8. 1. 2011 21:25, Augiho web
Trvalý odkaz: http://www.augi.cz/programovani/closures-v-c/