Pár postřehů k Dependency Injection

Jak známo, existuje více způsobu, jak zajistit nainjectování závislostí do konkrétní třídy. Nejčastější jsou IMHO constructor injection (injectované typy jsou typy parametrů konstruktoru) a property setter injection (injectované typy jsou typy…

Importováno: 30. 10. 2010 16:35, Augiho web
Trvalý odkaz: http://www.augi.cz/programovani/par-postrehu-k-dependency-injection/