Vánoční večírek AspectWorks

Na konci loňského roku opět nesměl chybět firemní Vánoční večírek, kde jsme měli příležitost zhodnotit celý rok a dozvědět se plány na rok 2019. Nedílnou součástí našich Vánočních večírků je také ocenění vybraných zaměstnanců, kteří se v daném roce…

Importováno: 7. 1. 2019 15:35, AspectWorks
Trvalý odkaz: http://www.aspectworks.com/2019/01/vanocni-vecirek-aspectworks/