Informace pro autory weblogů

Přidali byste rádi svůj weblog o webdesignu na službu Weblogy.cz?

Ať už jste webový autor, nebo uživatel služby Weblogy.cz, pošlete jeho adresu na email dispecink@weblo­gy.cz. Váš weblog pečlivě zhodnotíme a pokud jej budeme považovat za přínosný, přidáme jej mezi zdroje.


Jaké jsou podmínky pro zařazení weblogu na službu Weblogy.cz?

  • Obsah weblogu je stylisticky a odborně kvalitní — preferováni jsou skuteční    internetoví profesionálové, pro které je internet denním chlebem, s jasným  názorem a se schopností přidat k informacím i vlastní pohled

  • Weblog je plně funkční, dostupný, moderně provedený a reaguje svižně.

  • Weblog nabízí validní RDF/RSS export.

  • Weblog je dostatečně vyprofilovaný. Neomezuje se na vydávání zpráv nebo  informací z dění ve firmě, ale má jasný názor, komentuje, glosuje a přináší osobní pohled na věci a události.

  • Weblog je psán převážně česky nebo slovensky.


Mohou být weblogy vyřazeny?

Ano, to je zcela běžná praxe. Seznam zdrojů není a nikdy nebude konečný, některé zdroje jsou časem vyřazovány a někdy i znovu zařazovány. Lidé se mění, a jejich weblogy se mění s nimi.


Proč je tu weblog X a není tu ten můj, když já mám o 14 % zajímavější články?

Každý weblog je hodnocen především individuálně, pravidla jsou jen obecným vodítkem. Naším záměrem především je, aby ve službě byly zastoupeny takové zdroje, jejichž autoři „mají co říct“ a dokážou to.


Proč se můj článek na Weblogy.cz neobjevil?

Vyhrazujeme si právo některé články stáhnout, čistě na základě uvážení editora, který je za obsah odpovědný. Pokud editor usoudí, že obsah není pro Weblogy vhodný, má právo jej ze služby odstranit. Prosím, vezměte na vědomí, že v takovém případě o odstranění nediskutujeme, neoznamujeme jej, ani jej nevysvětlujeme